SRBIJA DOBILA SAMOREGULATORNO TELO U OBLASTI OGLAŠAVANJA

Formiranjem Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju (NAESO), Srbija je dobila važno samoregulatorno telo koje će u partnerstvu sa svim akterima medijskog tržišta, državnim institucijama, strukovnim asocijacijama i međunarodnim organizacijama raditi na promociji etičkih standarda u oglašavanju i marketinškim komunikacijama. NAESO je registrovan prošle nedelje, a tim povodom u Hotelu Marriott Beograd 11. aprila…