Skupština inicijalnih članova Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju (NAESO) na sednici održanoj 13. avgusta većinom glasova izabrala je članove Upravnog odbora Asocijacije koji će njome rukovoditi u naredne dve godine.

UO čine:

Babić Nebojša, Managing Director, Orange Studio; Jelušić Sonja, Client Service Director, Media House; Kosanović Strižak Aleksandra, Dierktor sektora marketinga i komunikaija, Erste Bank; Kučera Vanda, Vice President, I&F McCann Grupa; Lazarević Sandra, Direktor sektora za PR i marketing komunikacije, Banca Intesa; Matić Marija, Data & Communications Director, Direct Media; Popović Milica, Corporate Communications Manager, Delhaize Serbia; Pešić Sanja, CEO, Alma Quattro; Sakan Žarko, CEO, New Moment New Ideas Company; Samardžić Nebojša, Partner, Advokatska kancelarija Živković & Samardžić; Stefanović Milica, Category and Brand Communications Director Europe, The Coca Cola Company. Za Predsednicu NAESO izabrana je Vanda Kučera (I&F McCann Grupa), a za Potpredsednicu Milica Stefanović (The Coca Cola Company).

Prema Statutu NAESO, Upravni odbor je izvršni organ koji ima ukupno 11 članova i zadužen je za sprovođenje ciljeva Asocijacije.