Na onlajn sednici Generalne skupštine asocijacije EASA (European Advertising Standards Alliance) održanoj 14-og maja 2020., Nacionalna acocijacija za etičke standarde u oglašavanju NAESO, primljena je u članstvo jednoglasnom odlukom prisutnih članova, nacionalnih samoregulatornih organizacija iz zemalja širom Evrope.

“Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu novom članu naše Alijanse, NAESO. Na sednici održanoj 14. maja, generalna skupštine EASA-e je ratifikovala prijavu NAESO u članstvo EASA u svojstvu člana posmatrača. Ne samo da je to kulminacija dugog procesa koji dokazuje posvećenost lokalnog srpskog ekosistema oglašavanja odgovornom oglašavanju, već je ujedno i početak još aktivnije saradnje sa našom samo-regulatornom mrežom gde ćemo se baviti društvenim i tehnološkim promenama koje će oblikovati našu budućnost. Ovim povodom, želeo bih i da se srdačno zahvalim organizaciji IAA Srbija i svim onima čiji je rad bio od presudnog značaja za podršku i nastanak ove samo-regulatorne inicijative. Dobrodošli u našu samo-regulatornu porodicu! Možete da računate na našu pomoć! .”, izjavio je Lucas Boudet, generalni direktor EASA-e.
 
“Veoma smo uzbuđeni što smo postali član evropske porodice samo-regulatornih rela u oblasti oglašavanja. Ovo je veoma važno dostigniće i prekretnica za našu organizaciju. Grupa stručnjaka i profesionalaca iz oblasti oglašavanja se okupila oko ideje samoregulacije pre više godina. Radili smo vrlo predano na osnivanju ovog tela, i EASA nam je pružila veliku podršku i bila naš partner u tom procesu. Od njih smo dobili savete, važne dokumente i analize iz oblasti standarda u oglašavanju, kao i kontakte sa kolegama iz drugih evropskih organizacija. Kolege iz mnogih zemalja, (na primer iz Španije, Bugarske, Grčke, Rumunije i Mađarske) su podelili sa nama njihova iskustva u razvoju ovakvih strukovnih inicijativa a imali smo i odličnu saradnju sa Svetskom asocijacijom oglašivača. S obzirom na to da smo primljeni u članstvo EASA-e, očekujemo nastavak odlične saradnje sa EASA-om i njenim članicama.” – rekla je nakon glasanja predsednica Upravnog odbora NAESO Vanda Kučera.
 
NAESO je prema protokolu EASA-e primljen u svojstvu člana posmatrača, i dobijaće od EASA-e pomoć u vidu dostavljanja primera najboljih praksi, pregleda iskustava i omogućavanja kontakata sa članovima EASA-e, i drugim vidovima podrške za razvoj i promociju samoregulacije u oglašavanju u Srbiji.

EASA ima mrežu od 40 organizacija koje predstavljaju 27 tela za samoregulaciju u oglašavanju iz Evrope i 13 organizacija koje predstavlaju sektor oglašavanja (oglašivači, agencije i mediji). Uloga EASA-e je da postavi visoke standarde za samo-regulatorne sisteme u oglašavanju kako je i navedeno u primerima dobre prakse i u EASA-inoj Povelji. EASA pomaže da se obezbedi da oglasi budu istiniti, pristojni, iskreni i časni, da budu pripremljeni imajući u vidu društvenu odgovornost i da budu kreirani sa dužnim poštovanjem pravila fer konkurencije.