Upravni Odbor Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju je na sednici održanoj 10.-og septembra izabrao članove Komisije za etičke standarde u oglašavanju.

Za članove Komisije NAESO, izabrani su­:

  • Bojan Gligorijević, psiholog
  • Galjina Ognjanov – profesorka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Jovana Gligorijević – novinarka, nedeljnik VREME, asocijacija ASMEDI
  • Maja Gabrijan – trener iz oblasti javnih komunikacija (PR) i upravljanja ljudskim resursima (HR)
  • Miloš Stojković – advokat iz oblasti medijskog prava
  • Vladimir Čeh – Predsednik Suda časti, UEPS
  • Vladimir Todorović – konsultant

Komisija je nezivisan i stručni organ NAESO koji se stara o doslednoj primeni Kodeksa marketinških komunikacija skladu sa ciljevima NAESO koji:

  • daje stručno mišljenje u vezi sa povredama odredaba kodeksa marketinških komunikacija i oglašavanja, na osnovu podnetih prijava, kao i na predlog bilo kog člana udruženja;
  • daje prethodno stručno mišljenje u vezi sa usklađenošću određene marketinške komunikacije (kampanje ili elemenata kampanje) sa kodeksom marketinških komunikacija i oglašavanja, na osnovu prethodno podnetih predstavki;
  • daje tumačenje određenih odredaba Kodeksa na zahtev članova udruženja;

Prema pravilniku o radu Komisije, članovi se biraju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti značajnih za rad Komisije, a naročito, iz oblasti marketinških komunikacija, medijskog prava i prava oglašavanja, kao i zaštite potrošača, sociologije, psihologije, zaštite privatnosti podataka, iz obrazovne sfere, a koji su ostvarili značajne i priznate radove ili poseduju praksu u oblastima od značaja za rad Komisije, i koji uživaju ugled u stručnoj javnosti.

Nakon formiranja, NAESO Upravni odbor i Komisija će napraviti plan aktivnosti i definisati prve korake za uspostavljanje rada Komisije.